header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

In de Algemene Leden Vergadering van 16 mei 2022 is de contributie vastgesteld op:

Gewoon lidmaatschap
Senioren (25 jaar en ouder) € 300,- per jaar
Senioren 18 t/m 24 jaar € 275,- per jaar
Trimleden € 190,- per jaar
Flexlid*** € 205,- per jaar
Junior lidmaatschap
14 t/m 17 jaar € 245,- per jaar
10 t/m 13 jaar € 240,- per jaar
7 t/m 9 jaar € 220,- per jaar
Benjamins (6 jaar) **
€ 145,- per jaar
Funkey's (5 jaar) **
€ 100,- per jaar
Zaalhockey *
€ 75,- per jaar
Donateurs € 60,- per jaar
Entreegeld **
€ 60,- éénmalig

* Zaalhockey: Tijdens de winterstop wordt er door veel teams zaalhockey gespeeld. Als jij, je zoon of dochter zaalhockey gaat spelen, dan vraagt dit een extra bijdrage. Hiervoor wordt onder andere zaalruimte gehuurd voor wedstrijden en training (5 x standaard). Extra trainingsuren (en dus zaalruimte) kunnen door teams zelf worden ingekocht.

** Entreegeld: Dit betreft een éénmalige inschrijving, welke in het eerste jaar van het lidmaatschap boven op de jaarlijkse contributie komt. Funkey's en Benjamins betalen geen entreegeld.

*** Flexlid: Een Flexlid is volwaardig lid met die beperking dat slechts 50% van de wedstrijden mag worden meegespeeld.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging dient per e-mail te gebeuren vóór 1 mei van het lopende jaar bij de ledenadministratie. e-mail: [email protected] of via het persoonlijke dashboard (Inloggen > Club > Opzegformulier). De boete voor te laat opzeggen, bedraagt € 75,-. Spelers die ná 1 september opzeggen, zijn contributie plichtig en betalen derhalve contributie voor het gehele seizoen.

Restitutie

Een lidmaatschap ga je aan voor een heel seizoen. Restitutie van de contributie wordt in principe niet verleend. Het bestuur kan echter in zeer bijzondere gevallen en vanwege zwaarwegende redenen hier een uitzondering op maken. Leden die denken hiervoor in aanmerking komen, dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de penningmeester. Zwaarwegende redenen zijn bijvoorbeeld langer dan 6 maanden niet kunnen spelen vanwege ziekte/blessure.